मङ्सिर २०८०  | Nov/Dec 2023

आइतबारसोमबारमङ्गलबारबुधबारबिहिबारशुक्रबारशनिवार
-12
-13
-14
-15
-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१० 26
११ 27
१२ 28
१३ 29
१४ 30
१५Dec - 1
१६ 2
१७ 3
१८ 4
१९ 5
२० 6
२१ 7
२२ 8
२३ 9
२४ 10
२५ 11
२६ 12
२७ 13
२८ 14
२९ 15
३० 16


शुभ साइत तथा मुहूर्तहरू


मिति परिवर्तन